PABELLÓN MUDÉJAR

42Imagen de 0,58 Gigapixeles, realizada a partir 56 fotografías( 7 columnas x 8 filas ) 
Tamaño del panorama: 582 megapixeles (26236 x 22220 pixeles). 
Uso: prueba.

Realizada por Silvia Piña.